RU

FACTORY-KITCHEN

Status: Reconstruction - 2019
Address: Moscow, Verkhnyaya Krasnoselskaya 11, p. 1
Authors: A. Fesenko, A. Leonovich, B. Vasiliev, M. Pichugina